Pics from... Jazz Juice @ Aruba...
Bank Holiday Sunday 2nd May 2010
,,, Funky Hawaiian Party!

NEXT JAZZ JUICE @ ARUBA (bournemouth pier)...
BANK HOLIDAY SUNDAY 30th May 2010

More Info... Here

IMG_3828 IMG_3829 IMG_3830 IMG_3831 IMG_3832
IMG_3833 IMG_3834 IMG_3835 IMG_3836 IMG_3839
IMG_3843 IMG_3844 IMG_3845 IMG_3846 IMG_3849
IMG_3851 IMG_3853 IMG_3854 IMG_3856 IMG_3857
IMG_3858 IMG_3859 IMG_3860 IMG_3861 IMG_3862
IMG_3863 IMG_3864 IMG_3865 IMG_3866 IMG_3867
IMG_3868 IMG_3869 IMG_3870 IMG_3872 IMG_3873
IMG_3874 IMG_3875 IMG_3878 IMG_3879 IMG_3880
IMG_3881 IMG_3883 IMG_3884 IMG_3886 IMG_3887
IMG_3889 IMG_3890 IMG_3891 IMG_3892 IMG_3893
IMG_3894 IMG_3895 IMG_3896 IMG_3897 IMG_3899
IMG_3901 IMG_3902 IMG_3903 IMG_3904 IMG_3905
IMG_3906 IMG_3907 IMG_3910 IMG_3911 IMG_3912
IMG_3913 IMG_3914 IMG_3915 IMG_3916 IMG_3917
IMG_3918 IMG_3921 IMG_3922 IMG_3925 IMG_3926
IMG_3927 IMG_3929 IMG_3930 IMG_3933 IMG_3936
IMG_3937 IMG_3938 IMG_3939 IMG_3941 IMG_3942
IMG_3944 IMG_3945 IMG_3948 IMG_3950 IMG_3951
IMG_3955 IMG_3958 IMG_3959 IMG_3960 IMG_3962
IMG_3963 IMG_3964 IMG_3965 IMG_3966 IMG_3967